Är du misstänkt för narkotikabrott?

Läs det här om du är misstänkt för narkotikabrott

Det första man ska göra vid en misstanke om narkotikabrott är att kontakta en försvarsadvokat. En försvarsadvokat bör vara närvarande vid polisförhör! 

För snabb kontakt med advokat som är expert på narkotikabrott, ring 08-24 26 10 eller använd kontaktformuläret

Om man har rätt eller inte till en försvarsadvokat som offentlig försvare

Den som är misstänkt för ett narkotikabrott har normalt rätt till en offentlig försvarare eftersom det minsta straffet för brott mot narkotikalagen vanligtvis leder till böter men kan också leda till  fängelse i högst sex månader. Och i och med att det finns fängelsestraff på straffskalan så har man alltså rätt till att få en narkotikabrottsadvokat förordnad även om det bara handlar om att man är misstänkt för ringa narkotikabrott. Om man blivit anhållen eller häktad så ska en offentlig försvarare alltid förordnas om den som är misstänkt ber om det.

Välja själv eller bli tilldelad

En offentlig försvarsadvokat kan antingen utses av domstolen, genom ett så kallat förordnande av offentlig försvarare, eller så väljer man själv en advokat, som kan vara vilken man vill. Om det inte föreligger några hinder förordnar domstolen den advokat som man önskat sig.
Oavsett och det handlar om att man valt själv eller blivit tilldelad så den som utses till offentlig försvarare vara en advokat men i vissa fall så kan en jurist. Så man kan till exempel inte välja en familjemedlem eller kompis, såvida personen i fråga inte är advokat.

Att själv välja sin offentliga försvarsadvokat brukar vara till ens fördel. Det är ganska vanligt att man inte känner till någon bra advokat sådär på förhand då det för många är första gången man hamnar i sådan här situation. Det kan också vara svårt att fråga familj, vänner och personer i sin närhet om rekommendationer eftersom man är brottsmisstänkt och inget man kanske vill skylta med.
Det bästa och kanske det allra enklaste sättet är att söka på internet efter advokat narkotikabrott, narkotikabrott advokat, narkotikabrottsadvokat, misstänkt narkotikabrott eller liknande söktermer. Observera att man inte bara ska titta på dom första resultaten utan man ska klicka sig vidare till flera resultatsidor. Detta därför att detta är ett ämne där många aktörer (också oseriösa sådana) jobbar med sökoptimering för att komma så högt upp som möjligt i sökresultaten. Man ska också vara extra vaksam på annons-resultat, dvs. resultat som aktören har betalat för att få exponerat på just den plats sökresultatet visas på. Dessa sökreslutat är alltid märkta med en liten (ad) symbol i länktexten.

Om man väljer att domstolen ska göra ett förordnande eller domstolen anser att man inte kan beviljas sitt förslag så kommer alltså domstolen att tilldela updpraget till någon av de advokater som anmält sig att vara offentliga försvarare, och det sker i turorning såvida inte man som misstänkt har något särskilt önskemål eller av annan förekommen anledning en domstol inte kan bevilja begäran.

Man bör alltid ha en advokat närvarande vid misstanke om narkotikabrott

Anton Strand, Advokat

Om hinder finns

Det kan hända att den advokat som man valt inte får blir förordnad till att vara offentlig försvarsadvokat om det finns förhindrande omständigheter.

Exempel på förhindrande omständigheter kan vara:

  • att personen inte är advokat.
  • en jävsituation som förhindrar advokaten.
  • att advokaten redan är tillförordnad en annan misstänkt/åtalad i samma fall.

Om den utvalda advokaten förhindras till att bli förordnad så har man rätt till att föreslå en annan narkotikabrottsadvokat.

Om man vill byta offentlig försvarsadvokat under tiden

Om man inte är nöjd eller inte kommer överens med sin offentliga försvarares insats så kan man ansöka om att få byta. Det är inte en själv eller försvarsadvokaten som bestämmer detta, utan det är domstolen. En sådan ansökan lämnas in skriftligen till domstolen som sedan fattar beslut baserat på om skäl som angivtis är tillräckligt starka. De vanligaste skälen till att man vill byta är att man inte kommer överens, eller att man anser att advokaten som sköter försvaret inte gör ett tillräckligt bra jobb.

Vad kostar det och vem betalar?

Om domstolen anser att man har rätt till ett offentligt försvar så står också staten för kostnaden. Även om man frikänns så behöver man inte betala tillbaka något till staten. Men om man däremot döms för brottet så blir man vanligtvis återbetalningsskyldig av delar eller hela kostnaden. Storleken på beloppet anpassas efter ens ekonomiska förållande.

Böter eller fängelse?

Straff för ett brott som har med narkotika att göra är som lägt böter och som högst fängelse i 10 år. 

För ringa narkotikabrott, dvs. innehav eller eget bruk blir straffet böter, men kan i sällsynta fall omvandlas till fängelsestraff i höst 6 månader, t ex om den åtalade vid upprepade tillfällen fällts för samma brott tidigare, ett så kallat återfall.

För normalgradsnarkotikabrott kan man dömas till fängelse i minst 14 dagar och upp till tre år. Det är ganska vanligt här att en fängelsedom omvandlas till en villkorlig dom med frivård och samhällstjänst som straff istället för fängelse om brottet anses vara av en lägre normal-grad, t ex vid ett mindre innehav men så pass mycket så att det klassas som ett brott av normalgraden. Om den dömde tidigare är ostraffad och/eller har varit samarbetsvillig under utredningen kan också vara faktorer som gör det möjligt få sitt straff omvandlat till en villkorlig dom. Även typ av narkotika kan spela en roll i förhållande till vilken typ av straff som utdöms.

För grovt-narkotikabrott är straffet minst två år och max sju års fängelse. Grovt anses det att vara om det har handlat om stora mängder, inte varit någon tvekan om att det har funnits ett kommersiellt syfte, dvs. att tjäna pengar eller om det varit en del i en större verksamhet.

För synnerligen grovt-narkotikabrott är straffet lägst 6 år och högst 10 år. Denna brottsgrad infördes så sent som 2016 som en del i insatserna mot grovt kriminell verksamhet med en komersiell hantering av extremt stora mängder knark. Men det kan också handla om en kommersiell inriktning riktat mot barn och ungdomar i syfte att till exempel skapa en ny krets av nya kunder såväl som att göra det lättåtkomligt.

Vanliga frågor och svar om narkotikabrott

Var går gränsen mellan ringa och normalt narkotikabrott?
- Det beror på flera saker. Dels vilken typ av narkotika det handlar om och dels mängden. För cannabis/hash brukar man säga att gränsen går vi innehav av 50 gram, för tyngre droger som kokain brukar gränsen ligga runt 0,7 gram och för amfetamin 5 gram.

Om man blivit åtalad och dömd för andra gången för ringa narkotikabrott eller av normalgraden, får man fängelse som påföljd då?
- Det är inte säkert. Om man inte förekommer i belastningsregistret för andra brott och visar upp en samarbetsvilja och ångerfullhet och vilja att hantera sitt brukande/missbrukande inom frivården så finns det förutsättningar till att domen stannar vid böter eller omvandlas till villkorlig dom.

Hur arbetar narkotikapolisen?
- Se filmen om hur polisen arbetar med narkotikabrott.

Kommentera

Vad är dina erfarenheter av narkotikabrott, har du blivit dömd, eller jobbar du som försvarsadvokat? Oavsett, dela med dig av dina erfarenheter i diskussionsforumet, eller ställ frågor om du undrar över något som rör detta ämne där en advokat kanske inte är den rätta att svara på frågan.